Privacy Policy

Privacybeleid – Avis de Confidentialité – Privacy Policy Simply Permaculture / Simply Canvas Farm


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-12-2022

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Simply Permaculture / Simply Canvas Farm. U dient zich ervan bewust te zijn dat Simply Permaculture / Simply Canvas Farm niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Simply Permaculture / Simply Canvas Farm respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Simply Permaculture / Simply Canvas Farm houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Simply Permaculture / Simply Canvas Farm of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens van klanten worden door Simply Permaculture / Simply Canvas Farm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over bestellingen
 • Administratieve doeleinden voor het uitvoeren van bestellingen
 • Uitvoeren en leveren van de bestelling

Verzamelde gegevens voor bestellingen
Ten behoeve van het uitvoeren en leveren van bestellingen vraagt Simply Permaculture / Simply Canvas Farm de volgende gegevens:

 • Voornaam en Achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer

U kunt ervoor kiezen een account aan te maken waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen en zodat u uw orderhistorie kunt bekijken.  Wanneer u langer dan 2 jaar geen gebruik maakt van uw account, wordt het account inclusief uw orderhistorie verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn daarna alleen nog in onze financiële administratie aanwezig gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. Uiteraard kunt u er zelf te allen tijde voor kiezen om uw account door ons te laten verwijderen, zie ook de rechten omtrent uw gegevens verderop in deze Privacy Policy

Abonnees op onze nieuwsbrief

Simply Permaculture / Simply Canvas Farm verzamelt persoonsgegevens voor nieuwsbrieven om de persoon te informeren door middel van nieuwsuitingen (via Simply Canvas Farm).

 • Deze gegevens komen voort uit het aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website
 • Personen die zich  uit eigen beweging bij ons melden  om geïnformeerd te worden via email, persoonlijk contact, media uitingen of bezoek.
 • Aanvragen via het contactformulier
 • Vragen via email
 • Verzoek om contact via social media
 • Afgifte visitekaartje

De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt of gevraagd:

 • Voornaam en Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Simply Permaculture / Simply Canvas Farm of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Simply Permaculture / Simply Canvas Farm of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

In de meeste browsers kunt u cookies accepteren, weigeren of deleten. De methode verschilt per browser. Meer informatie hierover treft u op:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Als u alle cookies weigert kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt met derden gedeeld wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van hieronder beschreven doeleinden:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en webwinkel.
 • Het leveren van uw bestelling.
 • Het verzorgen van de software ten behoeve van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (accountant).
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen of partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovengenoemde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Bewaartermijn
Simply Permaculture / Simply Canvas Farm
bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Simply Permaculture / Simply Canvas Farm
heeft maatregelen genomen om de beveiling van uw persoonsgegevens te beschermen zoals o.a.:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We hebben een SSL verbinding op onze website die zorgt ervoor dat alle data versleuteld word.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen, in wilt zien of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, maar laten we altijd eerst open communiceren met elkaar.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Simply Permaculture / Simply Canvas Farm
Bezoekadres
748 Chemin du Charrier, LD Bonac, 47120 Saint Jean de Duras

Avis de Confidentialité

 Version actuelle : 29-3-2021

Chez Simply Permaculture / Simply Canvas Farm, nous sommes profondément engagés à protéger votre vie privée.
Nous voulons que vous vous sentiez à l’aise lorsque vous utilisez notre site web Simply Permaculture/Simply Canvas Farm sans avoir à vous soucier de votre confidentialité. Nous comprenons que vous puissiez avoir des inquiétudes quant aux données que nous collectons à votre sujet et quant à l’usage que nous en faisons.

Sommaire Principal
Nous utilisons des cookies pour collecter des données statistiques qui nous aident à comprendre les besoins des clients et à leur fournir un meilleur service.

Nous traitons vos informations personnelles pour :

 • Vous fournir les informations, produits ou services que vous nous demandez ;
 • Remplir nos obligations découlant des contrats conclus entre vous et nous ;
 • Vous envoyer des informations sur nos produits ou services dont nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser, si vous y consentez ;
 • Vous permettre de participer aux fonctionnalités interactives de notre service, lorsque vous choisissez de le faire ;
 • Gérer un concours ou un tirage au sort auquel vous avez participé ;
 • Vous assurer que le contenu de notre site est présenté de la manière la plus efficace pour vous et pour votre ordinateur
 • Vous avertir des évolutions de notre service ; et
 • Nous conformer à une obligation légale ou réglementaire.

Le présent avis explique en détail quelles données nous traitons, pourquoi, dans quelles mesures cela est légal et quels sont vos droits.

À Propos de Nous et du présent avis
Le présent Avis de confidentialité est proposé par Simply Permaculture / Simply Canvas Farm, dont le siège social est sis à LD Bonac, 47120 Saint Jean de Duras

Il nous incombe de veiller sur les données personnelles que vous nous confiez et de prendre votre vie privée très au sérieux. Nous vous demandons de lire attentivement le présent Avis de confidentialité, car il contient des informations importantes sur notre traitement et vos droits.

Comment nous contacter
Si vous avez besoin de nous contacter à propos du présent Avis de Confidentialité, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous :

 • Notre Déléguée à la Protection des Données est actuellement Sandra Alderden
 • Adresse: Bonac, 47120 Saint Jean de Duras, France
 • E-mail : hello@simplycanvasfarm.com

L’Avis de confidentialité vous sera transmis lorsque vous nous communiquerez des données personnelles pour quelque raison que ce soit et la dernière version pourra toujours être trouvée sur notre site web.

Nous pouvons être amenés à modifier le présent Avis de confidentialité de manière ponctuelle. En cas de modifications, nous vous en avertirons en publiant un avis sur notre site web.

Mots et Expressions Utiles
Nous vous invitons à vous familiariser avec les mots et expressions suivants, car ils ont des significations particulières dans les Lois sur la Protection des données et sont utilisés tout au long du présent Avis de confidentialité :

 • Responsable du traitement: Désigne toute personne qui détermine les fins pour lesquelles, et la manière dont, des données personnelles sont traitées.
 • Données relatives aux crimes et délits: Désigne toute information relative aux condamnations pénales et aux infractions commises ou prétendument commises, ainsi que les mesures de sécurité connexes.
 • Lois sur la Protection des données: Désigne les lois qui régissent le traitement des données personnelles. Cela comprend le Règlement général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 et toutes les autres lois nationales mettant en œuvre ce Règlement ou liées à la protection des données.
 • Personne concernée: La personne à laquelle se rapportent les données personnelles.
 • Données personnelles:   Désigne toute information à partir de laquelle un individu vivant peut être identifié. Cela comprend des informations telles que les numéros de téléphone, les noms, les adresses, les adresses courriel, les photographies et les enregistrements vocaux. Cela comprend également les expressions d’opinion et les indications d’intentions concernant les personnes concernées (et leurs propres expressions d’opinion/d’intentions). Cela couvre également les informations qui, en elles-mêmes, n’identifient pas une personne, mais le feraient si elles étaient combinées avec d’autres informations dont nous disposons ou dont nous disposerons probablement à l’avenir.
 • Traitement: Cela couvre pratiquement tout ce qu’une personne peut faire avec des données personnelles, y compris :
 • l’obtention, l’enregistrement, la récupération, la consultation ou la détention ;
 • l’organisation, l’adaptation ou l’altération ;
 • la divulgation, la diffusion ou autre mise à disposition ; et
 • l’alignement, le blocage, l’effacement ou la destruction.

Quelles données personnelles collectons-nous?

Informations que vous nous communiquez
Nous recueillons les informations suivantes de votre part:

Données personnelles
Si vous achetez nos produits, ou si vous vous inscrivez à notre liste de diffusion, nous recueillerons les éléments suivants : Nom, adresse, produits commandés, coordonnées de la carte de crédit, historique des paiements et des ventes, adresse courriel et numéro de téléphone.

Nous recueillons également des informations sur vos visites sur notre site, y compris les données de trafic, les données de localisation, les weblogs et d’autres données de communication lorsque cela est nécessaire pour vous fournir un service.

Nous utilisons des cookies pour collecter des données statistiques, par exemple les adresses IP des personnes qui visitent notre site web.

Cookies et confidentialité

Nous utilisons des cookies sur notre site web.
Cela nous aide notamment à améliorer votre expérience sur notre site web et à garantir qu’il fonctionne comme prévu. 

Les cookies sont des fichiers textes contenant de petites quantités d’informations qui sont téléchargés vers votre ordinateur ou appareil mobile par les sites web que vous visitez. Ils peuvent améliorer votre expérience d’utilisation d’un site web, par exemple en mémorisant vos paramètres de préférence et en suivant votre utilisation d’un site web afin de l’optimiser pour répondre à vos besoins. Ils peuvent également vous aider à vous assurer que les annonces qui vous voyez s’afficher en ligne vous correspondent mieux, à vous ainsi qu’à vos centres d’intérêt.

Les sites web doivent obtenir votre consentement pour envoyer des cookies à votre ordinateur ou appareil mobile, sauf si ces cookies sont absolument nécessaires pour permettre de vous fournir des services. En utilisant notre site web, vous consentez à l’utilisation des cookies détaillés ci-dessous. Cependant, si vous ne souhaitez pas que nous continuions à envoyer des cookies, vous pouvez définir vos préférences en la matière en suivant les instructions ci-dessous, bien que cela puisse affecter certains cookies de fonctionnalité. Par exemple, il pourrait être impossible de soumettre les formulaires de contact.

Comment refuser et/ou supprimer ces cookies?
Tous les navigateurs vous permettent de refuser et/ou de supprimer les cookies à raison d’un à la fois ou tous en même temps. La procédure correspondant dépend du navigateur que vous utilisez. Nous avons inséré ci-dessous un lien vers les navigateurs les plus utilisés. N’oubliez pas de refuser/supprimer les cookies dans tous les navigateurs que vous utilisez pour visiter le site web de Simply Permaculture / Simply Canvas Farm:

 1. Internet Explorer — cliquez pour voir la page.<http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11>
 2. Chrome — cliquez pour voir la page.<https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en>
 3. Firefox — cliquez pour voir la page.<https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored>
 4. Safari — cliquez pour voir la page.<http://support.apple.com/kb/PH11920>

Strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont essentiels pour vous permettre de recevoir un service sur un site web. Par exemple, les cookies qui permettent de gérer les paniers d’achats en ligne, d’effectuer des opérations bancaires sur Internet ou de se conformer à la loi (par exemple, pour assurer la sécurité de vos informations).

Pourquoi traitons-nous vos données personnelles?
Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes énumérées dans cette section. La loi nous autorise à le faire (veuillez-vous reporter à la section « Dans quelle mesure le traitement de vos données personnelles est-il légal ? » pour plus de détails).

 • Vous fournir les informations, produits ou services que vous nous demandez ;
 • Remplir nos obligations découlant des contrats conclus entre vous et nous ;
 • Vous envoyer des informations sur nos produits ou services dont nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser, si vous y consentez ou si cela est dans notre intérêt légitime ;
 • Vous permettre de participer aux fonctionnalités interactives de notre service, lorsque vous choisissez de le faire ;
 • Gérer un concours ou un tirage au sort auquel vous avez participé ;
 • Réaliser des études lorsque vous répondez à l’une de nos enquêtes ;
 • Vous assurer que le contenu de notre site est présenté de la manière la plus efficace pour vous et pour votre ordinateur ;
 • Vous avertir des évolutions de notre service ;
 • Nous conformer à une obligation légale ou réglementaire.

Nous utilisons également des cookies pour comprendre les performances de notre site web, ou à des fins de recherche ou de statistiques. Veuillez consulter notre politique relative aux cookies pour de plus amples informations.

Dans quelle mesure le traitement de vos données personnelles est-il légal?

Données personnelles
Nous sommes autorisés à traiter vos données personnelles pour les raisons suivantes et pour les motifs légaux suivants :

Intérêts légitimes
Nous sommes autorisés à traiter vos données personnelles si nous y avons un « intérêt légitime », autrement dit si nous avons des raisons pratiques, raisonnables et valables de traiter vos données personnelles dans l’intérêt de Simply Permaculture / Simply Canvas Farm. Pour ce faire, nous avons tenu compte de l’impact sur vos centres d’intérêt et vos droits et avons mis en place des mesures de protection appropriées afin de réduire autant que possible l’intrusion dans votre vie privée. Le tableau ci-dessous décrit les données personnelles traitées sur la base de ce qui est indiqué ci-dessus. 

 • Données analytiques: Nous avons intérêt à comprendre le rendement de notre site web, à améliorer la façon dont il est présenté ainsi que les services à la clientèle gérés par le biais du site web.
 • Données analytiques: Nous avons intérêt à mieux connaître les centres d’intérêt de nos clients afin de pouvoir afficher des publicités ciblées.
 • Identité, coordonnées, précédentes commandes, données analytiques              
  Nous avons intérêt à présenter ou à envoyer des communications de marketing direct à des clients existants ou passés concernant des produits ou services similaires ainsi qu’à tout utilisateur final qui n’est pas une personne physique (ou, sous réserve de la loi applicable, pas un consommateur).
 • Identité et coordonnées:  Nous avons intérêt à connaître l’identité et les coordonnées des personnes physiques représentant les personnes morales avec lesquelles nous sommes en relation.

Vous pouvez vous opposer au traitement que nous effectuons pour des raisons d’intérêts légitimes. Voir la section intitulée « Vos droits » pour savoir comment.

Contrat
Elles sont nécessaires à notre exécution du contrat que vous avez accepté de conclure avec nous. Si vous ne nous communiquez pas vos données personnelles, nous ne serons pas en mesure de remplir nos obligations en vertu des termes de votre contrat.

Obligation légale
Nous sommes soumis à des obligations légales de traitement de vos données personnelles dans le but de nous conformer aux règles réglementaires, comptables et financières en vigueur, à la santé et à la sécurité et de divulgation obligatoire aux organismes gouvernementaux et aux forces de l’ordre.

Consentement
Parfois, nous voulons utiliser vos données personnelles d’une manière qui est entièrement facultative pour vous, par exemple pour vous envoyer nos promotions et nouvelles. Dans ces cas, nous vous demanderons votre consentement pour utiliser vos informations. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.

Catégories particulières de données
Nous sommes autorisés à traiter vos catégories particulières de données personnelles pour les raisons suivantes et sur la base légale suivante :

Réclamations légales
Nous devons traiter vos données personnelles si nous sommes tenus de traiter vos données personnelles pour défendre ou établir une réclamation légale.

Qui aura accès à vos données personnelles?
Nous aurons besoin de divulguer vos informations personnelles à des tiers :

 • Si nous sommes dans l’obligation de divulguer ou de partager vos données personnelles afin de respecter une obligation légale, ou afin de faire respecter ou appliquer nos conditions d’utilisation ou nos conditions générales de vente et d’autres accords ;ou pour protéger nos droits, nos biens ou notre sécurité, ainsi que ceux de nos clients ou d’autres personnes. Cela comprend l’échange d’informations avec d’autres entreprises et organisations à des fins de protection contre la fraude et de réduction du risque de crédit.
 • Nous partagerons également vos données personnelles avec la police, d’autres organismes d’application de la loi ou des organismes de réglementation si nous sommes tenus par la loi de le faire.

 Transferts de vos données personnelles en dehors de l’EEE
Les données que nous recueillons auprès de vous seront transférées et stockées dans une destination située hors de l’Espace économique européen (EEE) :

 • lorsqu’il est nécessaire qu’elles soient traitées par du personnel opérant en dehors de l’EEE qui travaille pour nous,
 • parce que nous avons des fournisseurs qui sont des sociétés multinationales, ou sont situés à l’extérieur de l’EEE, ou qui ont du personnel travaillant depuis différents endroits.

Principalement parce qu’ils sont engagés dans l’exécution de votre commande, le traitement de vos coordonnées de paiement ou la fourniture de services de support.

Dans la plupart des cas, nous avons des accords approuvés par la Commission européenne pour garantir que vos données sont traitées de la même manière que chez nous. Dans tous les cas, tout transfert de vos données sera effectué conformément à la loi pour protéger vos droits à la vie privée et vous donner des recours ou tout autre mécanisme similaire approuvé dans le cas improbable d’une violation de sécurité. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont les données sont transférées, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées plus haut.

Comment nous gardons vos données personnelles en toute sécurité
Nous nous efforçons de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos données personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou la modification accidentelle, la divulgation ou l’accès non autorisés et toute autre forme de traitement illicite. Nous veillons à ce que le niveau de sécurité et les mesures adoptées pour protéger vos données personnelles soient adaptés aux risques présentés par la nature et l’utilisation de vos données personnelles. Nous suivons les pratiques reconnues du métier pour protéger notre environnement informatique et nos installations physiques.

 Notamment :

 • toutes les informations que vous nous communiquez sont stockées sur des serveurs sécurisés;
 • toutes les transactions de paiement sont cryptées à l’aide de la technologie SSL;
 • nous utilisons le chiffrement pour protéger vos données contre les accès illicites.

Malheureusement, la transmission d’informations via Internet n’est pas totalement sécurisée. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos données transmises sur notre site ; toute transmission est à vos risques et périls. Une fois que nous aurons reçu vos informations, nous utiliserons des procédures et des fonctions de sécurité extrêmement strictes pour tenter d’empêcher tout accès non autorisé.

Quand allons-nous supprimer vos données?
Notre règle principale est de ne pas conserver vos données plus longtemps que nécessaire afin de répondre à tous les objectifs que nous avons inclus dans la section « Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ? »

Par exemple, si vous achetez nos produits en ligne, nous conserverons vos données le temps nécessaire pour passer la commande et les livrer ; ensuite, nous conserverons ces données si nous en avons besoin pour respecter une obligation légale, ou à des fins de recherche ou de statistiques, mais si nous n’avons pas besoin de toutes les données que vous nous avez communiquées, nous supprimerons les données restantes. Pour la plupart des objectifs et des obligations légales, nous avons déclaré une période de conservation de 10 ans.

En général, nous avons établi que les catégories suivantes de données personnelles et de catégories particulières de données seront conservées pendant les durées suivantes.

 • Coordonnées des utilisateurs: Aussi longtemps que le requiert la loi
 • Coordonnées des clients/patients:  Aussi longtemps que le requiert la loi
 • Coordonnées des cartes, de paiement des clients: 6 ans

Vos Droits
En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants en vertu des Lois sur la Protection des données :

 • le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles ;
 • le droit d’accès aux données personnelles vous concernant (« demande d’accès par une personne concernée ») ;
 • le droit de corriger d’éventuelles erreurs dans vos informations ;
 • le droit de nous demander d’arrêter de vous contacter à des fins de marketing direct ;
 • le droit d’empêcher le traitement de vos données personnelles ;
 • le droit de faire porter vos données personnelles vers un autre responsable de traitement ;
 • le droit de retirer votre consentement ;
 • le droit d’effacement ; et
 • droits relatifs à la prise de décision automatisée.

Plaintes auprès de l’autorité de réglementation

Il est important que vous veilliez à avoir lu le présent Avis de Confidentialité — et si vous ne pensez pas que nous avons traité vos données conformément à celui-ci — vous devez nous en informer le plus rapidement possible. Vous pouvez également vous adresser à l’autorité de contrôle de la protection des données disponible dans votre pays.

Privacy policy Simply Permaculture/Simply Canvas Farm

1.       Introduction

1.1       We are committed to safeguarding the privacy of our website visitors, service users, individual customers and customer personnel.

1.2       This policy applies where we are acting as a data controller with respect to the personal data of such persons; in other words, where we determine the purposes and means of the processing of that personal data.

1.3       Our website incorporates privacy controls which affect how we will process your personal data.

1.4       We use cookies on our website. We will ask you to consent to our use of cookies when you first visit our website.

1.5       In this policy, “we”, “us” and “our” refer to Simply Permaculture/Simply Canvas Farm, Sandra Alderden For more information about us, see Section 14.]

2.       Credit

2.1       This document was created using a template from Docular (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3.       The personal data that we collect

3.1       In this Section 3 we have set out the general categories of personal data that we process.

3.2       We may process data enabling us to get in touch with you (“contact data“). The contact data may include: your first and last name, email address, telephone number and postal address.

3.3       We may process your website user account data on Simply Permaculture/Simply Canvas Farm (“account data“). The account data may include your account identifier, name, email address, business name, account creation and modification dates, website settings and marketing preferences. If you log into our website using a social media account, we will obtain elements of the account data from the relevant social media account provider.

3.4       We may process information relating to transactions, including purchases of goods and/or services, that you enter into with us and/or through our website Simply Canvas Farm (“transaction data“). The transaction data may include: your name, your contact details, your payment card details (or other payment details) and the transaction details.

3.5       We may process information contained in or relating to any communication that you send to us or that we send to you (“communication data“). The communication data may include: the communication content and metadata associated with the communication. Our website will generate the metadata associated with communications made using the website contact forms.

3.6       We may process data about your use of our website and services (“usage data“). The usage data may include your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as information about the timing, frequency and pattern of your service use. The source of the usage data is our analytics tracking system.

4.       Purposes of processing and legal bases

4.1       In this Section 4, we have set out the purposes for which we may process personal data and the legal bases of the processing.

4.2       Operations – We may process your personal data for the purposes of operating our website, the processing and fulfilment of orders, providing our services, supplying our goods, generating invoices, bills and other payment-related documentation, and credit control. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website, services and business OR the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

4.3       Publications – We may process account data for the purposes of publishing such data on our website and elsewhere through our services in accordance with your express instructions. The legal basis for this processing is consent OR our legitimate interests, namely the publication of content in the ordinary course of our operations OR the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

4.4       Relationships and communications – We may process contact data, account data, transaction data and/or communication data for the purposes of managing our relationships, communicating with you (excluding communicating for the purposes of direct marketing) by email, SMS, post, fax and/or telephone, providing support services and complaint handling. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely communications with our website visitors, service users, individual customers and customer personnel, the maintenance of relationships, and the proper administration of our website, services and business.

4.5       Direct marketing – We may process contact data, account data and/or transaction data for the purposes of creating, targeting and sending direct marketing communications by email, SMS, post and/or fax and making contact by telephone for marketing-related purposes. The legal basis for this processing is consent OR our legitimate interests, namely promoting our business and communicating marketing messages and offers to our website visitors and service users.

4.6       Research and analysis – We may process usage data and/or transaction data for the purposes of researching and analysing the use of our website and services, as well as researching and analysing other interactions with our business. The legal basis for this processing is consent OR our legitimate interests, namely monitoring, supporting, improving and securing our website, services and business generally.

4.7       Record keeping – We may process your personal data for the purposes of creating and maintaining our databases, back-up copies of our databases and our business records generally. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely ensuring that we have access to all the information we need to properly and efficiently run our business in accordance with this policy.

4.8       Security – We may process your personal data for the purposes of security and the prevention of fraud and other criminal activity. The legal basis of this processing is our legitimate interests, namely the protection of our website, services and business, and the protection of others.

4.9       Insurance and risk management – We may process your personal data where necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks and/or obtaining professional advice. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper protection of our business against risks.

4.10    Legal claims – We may process your personal data where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and assertion of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

4.11    Legal compliance and vital interests – We may also process your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

5.       Providing your personal data to others

5.1       We may disclose your personal data to our insurers and/or professional advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional advice.

5.2       Your personal data held in our website database will be stored on the servers of our hosting services providers identified at www.hostingdiscounter.nl.

5.3       We may disclose your personal data to others insofar as reasonably necessary for delivery of our products and/or services.

5.4       Financial transactions relating to SCF Essences are OR may be handled by our payment services providers. We will share transaction data with our payment services providers only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments and dealing with complaints and queries relating to such payments and refunds.

5.5       In addition to the specific disclosures of personal data set out in this Section 5, we may disclose your personal data where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person. We may also disclose your personal data where such disclosure is necessary for the establishment, exercise, or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

6.       International transfers of your personal data

6.1       In this Section 6, we provide information about the circumstances in which your personal data may be transferred to countries outside the United Kingdom and the European Economic Area (EEA).

6.2       The hosting facilities for our website are situated in The Netherlands.

6.4       You acknowledge that personal data that you submit for publication through our website or services may be available, via the internet, around the world. We cannot prevent the use (or misuse) of such personal data by others.

7.       Retaining and deleting personal data

7.1       This Section 7 sets out our data retention policies and procedures, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations in relation to the retention and deletion of personal data.

7.2       Personal data that we process for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those.

7.3       We may retain your personal data where such retention is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

8.       Your rights

8.1       In this Section 8, we have listed the rights that you have under data protection law.

8.2       Your principal rights under data protection law are:

(a)        the right to access – you can ask for copies of your personal data;

(b)       the right to rectification – you can ask us to rectify inaccurate personal data and to complete incomplete personal data;

(c)        the right to erasure – you can ask us to erase your personal data;

(d)       the right to restrict processing – you can ask us to restrict the processing of your personal data;

(e)        the right to object to processing – you can object to the processing of your personal data;

(f)        the right to data portability – you can ask that we transfer your personal data to another organisation or to you;

(g)        the right to complain to a supervisory authority – you can complain about our processing of your personal data; and

(h)       the right to withdraw consent – to the extent that the legal basis of our processing of your personal data is consent, you can withdraw that consent.

8.3       You may exercise any of your rights in relation to your personal data [by written notice to us, using the contact details set out below].

9.       About cookies

9.1       A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

9.2       Cookies may be either “persistent” cookies or “session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed.

9.3       Cookies may not contain any information that personally identifies a user, but personal data that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

10.     Cookies that we use

10.1    We use cookies for the following purposes:

(a)        authentication and status – we use cookies to identify you when you visit our website and as you navigate our website, and to help us determine if you are logged into our website;

(b)       shopping cart – we use cookies to maintain the state of your shopping cart as you navigate our website;

(c)        personalisation – we use cookies to store information about your preferences and to personalise our website for you;

(d)       security – we use cookies as an element of the security measures used to protect user accounts, including preventing fraudulent use of login credentials, and to protect our website and services generally;

(e)        advertising – we use cookies to help us to display advertisements that will be relevant to you;

(f)        analysis – we use cookies to help us to analyse the use and performance of our website and services; and

(g)        cookie consent – we use cookies to store your preferences in relation to the use of cookies more generally.

11.     Cookies used by our service providers

11.1    Our service providers use cookies and those cookies may be stored on your computer when you visit our website.

12.     Managing cookies

12.1    Most browsers allow you to refuse to accept cookies and to delete cookies. The methods for doing so vary from browser to browser, and from version to version. You can however obtain up-to-date information about blocking and deleting cookies via these links:

(a)        https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b)       https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)        https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d)       https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)        https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and

(f)        https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2    Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites.

12.3    If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

13.     Amendments

13.1    We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website.

13.2    You should check this page occasionally to ensure you are happy with any changes to this policy.

14.     Our details

14.1    This website is owned and operated by
Simply Permaculture/Simply Canvas Farm
Sandra Alderden/Santitham Bonnetisane
Visiting address:
Bonac, 47120 Saint Jean de Duras, France
+33 681 76 85 94
www.simplycanvasfarm.com
hello@simplycanvasfarm.com

15.     Data protection officer

15.1    Our data protection officer’s contact details are:
Sandra Alderden
bonjour@scfessences.com

× Chat